<h2 class="title">Frequently Asked Questions</h2>
<h3 class="sub-title">Agents</h3>
घामपावर जन-प्रतिनिधि भनेको के हो?

घामपावर नेपाल सौर्य सिचाई क्षेत्रमा अनुभित व्यक्तित्वको थेगो बनाएको छ। धेरै स्थानमा सौर्य सिचाई जोडिसके पछि हामीले स्थानीय समाजलाइ समाबेसी रुपमा लानु पर्ने महशुस गर्योउ। यस कारणले हामी “एक जिल्ला, एक प्रतिनिधि” को नारा सहित हरेक जिल्लामा घामपावरलै प्रतिनिधित्व गर्ने समाजका अब्बल नागरिकलाइ घामपावरको कर्मचारी तहमा चयन गर्दै आएका छौ।

प्रतिनिधि भए पश्चात मलाई के लाभ हुन्छन?

प्रथमत, घाम पावर प्रतिनिधि एउटा ठुलो र बढ्दो समूह हो जसले सामाजिक बिकासक साथ्-साथ तपाइको व्यक्तिगत विकासमा समेत बृधि दिलाउछ। प्रतिनिधि भएर सिक्नु भएको प्रतिभा तपाइँले अन्य ब्यबसायमा प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ।
संगसंगै, तपैले घामआम पावरसमू ल्याउनु भएको हरेक किसानको लागि ३०० र किसानले सौर्य सिचाई प्रणाली अपनाए बापत अर्को १५०० रुपैया पाउनु हुनेछ। यसरि बार्सेनि १००००० वा सो भन्दा बढी रकम न्युनतम जोखिम र कम प्रयाअसमै सिर्जना गर्न सकिन्छ।

म योग्य छु कि छुइन?

यदि तपाई आफ्नै गाउ-सहरमा बसी उद्यम गर्न चाहनु हुन्छ भने, तपाई यो कामको लागि अवस्य योग्य हुनुहुन्छ। यस समय पूर्व यदि तपैले सौर्य उद्योगमा काम गरिसक्नु भएको हुनुहुन्छ र प्रबिधि बिस्तारमा सछ्यम हुनुहुन्छ भने, तपाइलाई काम गर्दा सहज हुनेछ।

मैले गर्नु पर्ने कामहरु कस्तो हुन्छ?

तपाईले मुख्यत आफ्नो गाउँ-समाजमा सौर्य सिचाई प्रणालीको प्रचार र किसानहरुलाई घामपावरको सिचाई प्रक्रियामा समावेस गर्नुपर्नेछ। यस अन्तर्गत किसानहरुको बिवरण घाम-पावरको websiteमा भर्ने काम पर्दछ। किसानहरुले सौर्य सिचाई जोड्न चाहेमा तपाइले आफ्नो इच्छा अनुसार सौर्य सिचाई जडानमा सहायता पनि गर्न सक्नु हुन्छ। जडान भए पश्चात नियमित मर्मतक कार्य र किसानको मासिक भुक्तानी बुझिलिने भूमिका पनि तपाइको दायित्व हुनेछ।

के मलाई प्रशिक्षण तालिम मिल्नेछ ?

यदि तपाई घाम पावरको प्रतिनिधित्वको रुपमा कार्यरत हुन चाहनु हुन्छ भने, तपाइलाइ अनिबार्य रुपमा तालिम दिइने छ। तालिममा तपाइलाइ आवस्यक पर्ने सबै प्रतिवा प्रदान गरिने छ।

प्रतिनिधि बन्न मैले के कदम चल्नु पर्छ?

यदि तपाइँ प्रतिनिधि बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तुरुन्त घामपावरको अफिसमा सम्पर्क गर्नु होला। सम्पर्क पछि घाम पावरको टोलिले तपाइको अन्तरबार्ता लिनुहुनेछ र एउटा जांच पास गरे पश्चात तपाईलाई हाम्रो तालिममा समावेस गरिनेछ। तालिममा राम्रो प्रदर्सनी गर्नु भयो भने घाम पावरको कर्मचारीको रूपमा तपाइलाई सम्मनानित गरिनेछ।

<h3 class="sub-title">Office and factories</h3>
What is an agent?

First of all, you join a large and growing pool of entrepreneurs who will be making societal impact in your own local community. Through the networks you make, you will advance and prepare yourself for future endeavors

Regarding remunerations, we have a great incentive scheme in place. You make Rs. 300 for every approved project and 1500 for every deal closed. You can earn anywhere from 70000 to 100000, annually, at zero risk and little effort.

How will I benefit?

First of all, you join a large and growing pool of entrepreneurs who will be making societal impact in your own local community. Through the networks you make, you will advance and prepare yourself for future endeavors.

Regarding remunerations, we have a great incentive scheme in place. You make Rs. 300 for every approved project and 1500 for every deal closed. You can earn anywhere from 70000 to 100000, annually, at zero risk and little effort.

Am I qualified?

First of all, you join a large and growing pool of entrepreneurs who will be making societal impact in your own local community. Through the networks you make, you will advance and prepare yourself for future endeavors.

Regarding remunerations, we have a great incentive scheme in place. You make Rs. 300 for every approved project and 1500 for every deal closed. You can earn anywhere from 70000 to 100000, annually, at zero risk and little effort.

Will I receive any training?

First of all, you join a large and growing pool of entrepreneurs who will be making societal impact in your own local community. Through the networks you make, you will advance and prepare yourself for future endeavors.

Regarding remunerations, we have a great incentive scheme in place. You make Rs. 300 for every approved project and 1500 for every deal closed. You can earn anywhere from 70000 to 100000, annually, at zero risk and little effort.

How do I get in?

First of all, you join a large and growing pool of entrepreneurs who will be making societal impact in your own local community. Through the networks you make, you will advance and prepare yourself for future endeavors.

Regarding remunerations, we have a great incentive scheme in place. You make Rs. 300 for every approved project and 1500 for every deal closed. You can earn anywhere from 70000 to 100000, annually, at zero risk and little effort.

<h3 class="sub-title">Products</h3>
What is an agent?

First of all, you join a large and growing pool of entrepreneurs who will be making societal impact in your own local community. Through the networks you make, you will advance and prepare yourself for future endeavors

Regarding remunerations, we have a great incentive scheme in place. You make Rs. 300 for every approved project and 1500 for every deal closed. You can earn anywhere from 70000 to 100000, annually, at zero risk and little effort.

How will I benefit?

First of all, you join a large and growing pool of entrepreneurs who will be making societal impact in your own local community. Through the networks you make, you will advance and prepare yourself for future endeavors.

Regarding remunerations, we have a great incentive scheme in place. You make Rs. 300 for every approved project and 1500 for every deal closed. You can earn anywhere from 70000 to 100000, annually, at zero risk and little effort.

Am I qualified?

First of all, you join a large and growing pool of entrepreneurs who will be making societal impact in your own local community. Through the networks you make, you will advance and prepare yourself for future endeavors.

Regarding remunerations, we have a great incentive scheme in place. You make Rs. 300 for every approved project and 1500 for every deal closed. You can earn anywhere from 70000 to 100000, annually, at zero risk and little effort.

Will I receive any training?

First of all, you join a large and growing pool of entrepreneurs who will be making societal impact in your own local community. Through the networks you make, you will advance and prepare yourself for future endeavors.

Regarding remunerations, we have a great incentive scheme in place. You make Rs. 300 for every approved project and 1500 for every deal closed. You can earn anywhere from 70000 to 100000, annually, at zero risk and little effort.

How do I get in?

First of all, you join a large and growing pool of entrepreneurs who will be making societal impact in your own local community. Through the networks you make, you will advance and prepare yourself for future endeavors.

Regarding remunerations, we have a great incentive scheme in place. You make Rs. 300 for every approved project and 1500 for every deal closed. You can earn anywhere from 70000 to 100000, annually, at zero risk and little effort.

Interested?
Be a Gham Power Agent!
Contact us now

    Already an E-sewa agent

    Thank you!

    Why wait when you can become an agent and start earning.

    Go to Off Grid Bazaar