Category: All

  2023-04-13

कृषि अनुदानः कहाँ र कसरी ?

व्यक्तिगत किसान, व्यवसाय वा संस्थालाई सामान्यतया सरकारले दिएको लाभ वा रकमलाई अनुदान भनिन्छ । कृषि अनुदानहरुले कृषि उत्पादकत्व र नाफा बढाउनका साथै रोजगारीको सिर्जना पनि गर्दछ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले मोटामाटामाेटी ११७ वटा कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायमा अनुदान दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

Read more
  2023-03-31

A Step to Overcoming Nepal’s Energy Crisis with Solar

As the dry season starts, Nepali industries are struggling with poor power quality. With solar, these industries can ensure reliable and unlimited access to power at less price than the national grid. Learn what Gham Power is doing for the same.

Read more